g degu hranaDegu se hrani obavezno senom( koje je bogato celulozom i dobro je za varenje) i briketima za degue.

Naša preporuka Prestige Degu Nature, De gu Complit.